Versnellen, voorspellen en vertellen, vervolg

Datum besluit: 24 oktober 2017


Eind juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) inzicht gegeven wat GS hebben gedaan, doen en kunnen doen voor het verbeteren van het voorspellend vermogen van de begroting. Daarbij is ook ingegaan op de aanpak voor het versnellen van de besteding van gereserveerde middelen en het beter uitleggen (met andere woorden vertellen) van het verhaal achter de cijfers. Naar aanleiding van de bespreking hiervan in de statencommissie Bestuur & Middelen (6 september 2017) is aan PS toegezegd om een update te geven van de ingezette acties en aan te geven wat daarvan al in de Begroting 2018 is opgenomen. Met de nu voorliggende brief wordt deze update gegeven aan PS.

Type besluit: GS-vergadering