Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Datum besluit: 24 oktober 2017


Ambtenaren krijgen zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Voor ambtenaren van de provincie geldt straks het private arbeidsrecht. Net als voor de werknemers in het bedrijfsleven nu al het geval is. De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel. Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020. Met de bijgaande brief informeert ons college de staten op hoofdlijnen over de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de provincie Zuid-Holland en de ambtenaren die er werkzaam zijn. Deze wet is ook voor de Statengriffie als werkgever van belang.

Type besluit: GS-vergadering