Wijziging doelgroep subsidieregeling Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 24 oktober 2017


De subsidieregeling “Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017” is aangepast. De doelgroep zoals vastgesteld in de subsidieregeling Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017 sluit niet goed aan op de praktijk. Veel bedrijven, met name melkvee of andere agrariërs, zijn geen privaatrechtelijke rechtspersonen. Hierdoor mist de provincie ten onrechte een groep asbestdakbezitters. Artikel 3, betreffende de doelgroep, is als volgt aangepast: Subsidie wordt niet verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen. Hiermee behoren nu ook de genoemde organisatievormen tot de potentiele aanvragers.

Type besluit: GS-vergadering