Beantwoording schriftelijke vragen 3337 Statenfractie PvdA omlegging van de Gemeneweg

Datum besluit: 31 oktober 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen 3337 van de Partij van de Arbeid met betrekking tot de Omlegging van de Gemeneweg vastgesteld. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft met haar brief van 31 januari 2017 de provincie laten weten wat de voorkeursvariant is van het college en de gemeenteraad voor het ontwerp van het station in Hazerswoude-Rijndijk. Een onderdeel van deze variant is het omleggen van de Gemeneweg (N209). Over de verdeling van de kosten is nog geen afspraak gemaakt. Met de gemeente is afgesproken de gesprekken hierover uit te stellen tot het moment dat er een bedieningsovereenkomst met Nederlandse Spoorwegen (NS) kan worden gesloten. Op dit moment is dat nog niet mogelijk gezien de door NS gevraagde te hoge jaarlijkse provinciale exploitatiebijdrage.

Type besluit: GS-vergadering