Beantwoording schriftelijke vragen 3335 Statenfractie PvdD Ontheffingen helikoptervluchten

Datum besluit: 31 oktober 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen van Partij voor de Dieren over ontheffingen voor helikopters vastgesteld. In de beantwoording worden de beleidskaders toegelicht die van toepassing zijn op helikoptervluchten. Verder wordt ingegaan op de verleende ontheffing voor helikoptervluchten aan de Spoorlaan in Den Haag, naast Prins Clausplein. Daarnaast wordt een relatie gelegd met de toekomstige Luchthavenregeling op deze locatie, die nu nog niet van kracht is. Hiervoor gelden andere afspraken die van kracht worden zodra de luchthavenregeling in werking treedt.

Type besluit: GS-vergadering