Beantwoording schriftelijke vragen 3332 Statenfractie PvdD Plannen uitbreiding melkgeitenhouderij Strijen

Datum besluit: 31 oktober 2017


Gedeputeerde Staten hebben op 22 september 2017 schriftelijke vragen ontvangen van de fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) over de voorgenomen uitbreiding van een geitenhouderij in Strijen (gemeente Strijen). Belangrijk zorgpunt voor de PvdD zijn de gezondheidseffecten van geitenhouderijen op hun omgeving. De gestelde vragen gaan onder andere over hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot het provinciaal beleid. Op dit moment ligt de aanvraag echter nog bij de gemeente en is er nog geen ruimtelijk plan in procedure gebracht voor de uitbreiding. Ruimtelijke plannen moeten voldoen aan de regels die zijn gesteld in de Verordening ruimte 2014 van de provincie. De gemeente is nog bezig met de beoordeling of er medewerking aan de uitbreidingsplannen kan worden verleend en of daar een ruimtelijke procedure voor nodig is. Er heeft daarom nog geen inhoudelijke toetsing plaatsgevonden op provinciaal niveau. Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de vragen vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering