Beantwoording schriftelijke vragen 3338 Statenfractie PVV Nieuwe vergunning voor omstreden windturbine

Datum besluit: 31 oktober 2017Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) hebben de beantwoording van de statenvragen van de Partij Voor de Vrijheid betreffende de vergunning voor een omstreden windturbine vastgesteld. Niet GS van de provincie Zuid-Holland, maar Rijkswaterstaat is bevoegd gezag in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.

Type besluit: GS-vergadering