Openstellingsbesluit Subsidieregeling Groen paragraaf 2.3 soortenbeleid

Datum besluit: 31 oktober 2017


Sinds 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor de bescherming van en zorg voor in het wild levende plant- en diersoorten. De Provincie Zuid-Holland wil samen met Zuid-Hollandse partners hiermee aan de slag en richt zich daarbij op Zuid-Hollandse icoonsoorten. Soorten waarvoor Zuid-Holland het verschil kan maken. En als het goed gaat met de icooonsoorten, dan gaat het goed met de Zuid-Hollandse natuur. Vanaf vandaag stelt de Provincie Zuid-Holland subsidie beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan het behoud van onze Zuid-Hollandse icoonsoorten. Subsidie is beschikbaar voor bijvoorbeeld projecten voor de zeearend in grootschalige natuurgebieden, maar het mag ook gaan om projecten voor de egel of de huismus in de stad. We dagen en nodigen iedereen uit! Dit betreft de subsidieparagraaf 2.3 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, voor verder informatie wordt verwezen naar het openstellingsbesluit.

Type besluit: GS-vergadering