Tweede openstellingsbesluit 2018 SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer

Datum besluit: 31 oktober 2017


Agrarisch natuurbeheer loopt vanaf 2016 via agrarische collectieven. Agrarische collectieven, terreinbeherende organisaties en vrijwilligers hebben de laatste maanden gezamenlijk gewerkt aan verbeterplannen voor boerenlandvogels. Hierin komt onder andere het uitbreiden en verzwaren van het agrarisch natuurbeheer aan de orde. Om de benodigde uitbreiding en verzwaring van het beheer al per 2018 te kunnen realiseren, hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten de subsidieregeling in Zuid-Holland voor de tweede keer dit jaar open te stellen. In totaal wordt er voor de komende vier jaar 1,9 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan circa 1,5 miljoen euro voortkomt vanuit extra middelen die het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar stelt voor boerenlandvogels.

Type besluit: GS-vergadering