Verordening Precariobelasting 2018

Datum besluit: 31 oktober 2017


De verordening precariobelasting is op onderdelen tekstueel gemoderniseerd, verduidelijkt en aangevuld, waarbij de aanwijzingen voor regelgeving zijn toegepast. Uit de vigerende regelgeving blijkt dat de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om in bijzondere gevallen een beslissing te kunnen nemen, niet meer in de verordening hoeft te worden opgenomen.De tarieven zijn ongewijzigd. Er zijn geen financiële consequenties.

Type besluit: GS-vergadering