Vlietland inclusief Meeslouwerplas (en status visie Witteveen + Bos)

Datum besluit: 31 oktober 2017


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de verschillende ontwikkelingen in Vlietland. Met de stabilisatie van de oevers van de Meeslouwerplas en de uitgifte van grond in erfpacht worden belangrijke stappen gezet in de verdere ontwikkeling van Vlietland. Daarnaast
zorgt de herplant van bomen in Vlietland voor een duurzaam en gevarieerder bomenbestand en worden er met de aanleg van een krekenplan en eufotische zones (natuurvriendelijke oevers) belangrijke natuurwaarden aan dit recreatiegebied toegevoegd.

Type besluit: GS-vergadering