Vlietland; Vaststellingsovereenkomst met RCV

Datum besluit: 31 oktober 2017


Gedeputeerde Staten verlenen aan de portefeuillehouder Natuur en Recreatie een tekstueel mandaat om ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de Vaststellingsovereenkomst met Recreatiecentrum Vlietland B.V.

Type besluit: GS-vergadering