Wijziging incidentele subsidie gemeente Gorinchem - Reizigerstunnel Gorinchem

Datum besluit: 31 oktober 2017


Gemeente Gorinchem en ProRail zijn overeengekomen om de kwaliteit en toegankelijkheid voor reizigers met een fysieke beperking van station Gorinchem te verbeteren met de aanleg van een nieuwe reizigerstunnel met liften. In 2016 heeft de provincie aan de gemeente voor dit project een subsidie toegezegd van € 500.000. Bij de uitwerking van de plannen is gebleken dat de kosten voor de werkzaamheden hoger uitvallen dan eerder was voorzien. Op verzoek van de gemeente verhoogt de provincie haar bijdrage met nog eens € 300.000, onder de voorwaarde dat alle financiële risico’s rond de realisatie van de tunnel voor rekening van het ministerie van Infrastructuur en Milieu komen.

Type besluit: GS-vergadering