Beantwoording schriftelijke vragen 3321 van Statenfractie GroenLinks mbt GenX in drinkwater Den Haag, Zoetermeer en Leiden

Datum besluit: 12 september 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot GenX in drinkwater Den Haag, Zoetermeer en Leiden vastgesteld. ln de beantwoording wordt ingegaan op het juridisch kader voor vergunningverlening en de ambtshalve wijziging waarmee de provincie in april 2017 de aan Chemours vergunde emissies van de GenX stoffen naar water en lucht heeft verlaagd. Met deze ambtshalve wijziging verlaagt de provincie de vergunde indirecte lozing naar het water tot een niveau waarmee de drinkwaterbedrijven veilig water kunnen blijven onttrekken voor de openbare drinkwatervoorziening.

Type besluit: GS-vergadering