Beantwoording schriftelijke vragen 3323 Statenfractie PVV mbt bericht AD De Dordtenaar aangaande aangifte Chemours vanwege het PFIB-incident

Datum besluit: 12 september 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen 3323 van de PW met betrekking tot het bericht van AD De Dordtenaar aangaande aangifte Chemours vanwege het PFIB incident vastgesteld. ln de beantwoording wordt ingegaan op de communicatie over het incident met de pers en de communicatie met Provinciale Staten in de zaak Chemours.

Type besluit: GS-vergadering