Behandelvoorstel Motie 724 Investeren in economische innovatie

Datum besluit: 12 september 2017


De provincie Zuid Holland investeert in economische innovatie. Met verschillende subsidieregelingen en andere instrumenten wordt het innovatieve MKB ondersteund. Op 28 juni 2017 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen. ln deze motie 724 worden Gedeputeerde Staten opgeroepen om te inventariseren of er extra behoefte is aan ondersteuning voor het innovatieve MKB. Ook worden Gedeputeerde Staten opgeroepen om inzichtelijk te maken aan welke middelen en instrumenten behoefte is, zodat Provinciale Staten bij de behandeling van de Begroting 2018 hierover besluiten kunnen nemen. ln het behandelvoorstel geven Gedeputeerde Staten aan hoe de provincie invulling zal gaan geven aan deze motie.

Type besluit: GS-vergadering