Gemeente Gorinchem wijziging looptijd project Ontsluiten RWA27 regionaal bedrijventerrein Gorinchem-Noord Groote Haar

Datum besluit: 12 september 2017


De gemeente Gorinchem vraagt voor de tweede maal uitstel van de projectperiode met toepassing van de hardheidsclausule. De gemeente Gorinchem ontwikkelt een nieuw bedrijventerrein, Groote Haar, en heeft voor de aanleg van de ontsluiting en de infrastructuur in 2002 en 2003 UHB-subsidie gekregen. Het gaat om ruim €1,7 miljoen. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de planning van Rijkswaterstaat (RWS) voor de capaciteitsvergroting van de A27. Doordat RWS de uitvoering van het project opnieuw heeft vertraagd, komt de planning van de gemeente in de knel. ln 2013 is dit eerder gebeurd, toen heeft de provincie de eindtermijn verlengd tot 31 december 2017. ln 2013 heeft de provincie de argumenten 'onvoorzien' en 'buiten de invloedsfeer van de gemeente' gehanteerd om positief op het verzoek van de gemeente te reageren. Deze argumenten gelden nog steeds en de provincie verleent daarom uitstel tot 2022. De hardheidsclausule uit de Asv wordt opnieuw toegepast.

Type besluit: GS-vergadering