POP-3 kennisoverdracht, leader en water

Datum besluit: 12 september 2017


Om bij te dragen aan een wezenlijke verandering in de landbouw- en voedselketen stelt de provincie 460.000 euro aan POP-3 subsidie beschikbaar voor de trainingen, workshops en demonstraties rond duurzame innovaties in de landbouw. Om bij te dragen aan de lokale ontwikkelingsstrategieën van de LEADER gebieden 'Polders met Waarden' en 'Holland Rijnland' stelt de provincie 1.800.000 euro aan POP-3 subsidie beschikbaar voor investeringen ten behoeve van weidevogels, biodiversiteit en landschap.Teneinde alle voor subsidie in aanmerking komende aanvragen voor kennisoverdracht over water en niet-productieve  nvesteringen water te kunnen honoreren, zijn het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland 2016 en het Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht water Zuid-Holland 2016 gewijzigd.

Type besluit: GS-vergadering