Verlening realisatie fietsproject 501-0 Sterroute Voorburg gemeente Leidschendam-Voorburg

Datum besluit: 12 september 2017


De provincie verstrekt de gemeente Leidschendam-Voorburg een projectsubsidie voor het jaar 2017 voor de realisatie van het fietsproject 501.0 Sterroute Voorburg, zoals opgenomen is in de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsagenda “Samen verder fietsen”. Dit fietsproject betreft de verbreding en asfaltering van het huidige fietspad en de aanleg van een fietsbrug.

Type besluit: GS-vergadering