Beantwoording schriftelijke vragen 3320 Statenfractie PvdD over ontheffing doden zwanen

Datum besluit: 19 september 2017


Statenleden Van Viegen (Partij voor de Dieren) en Sahin (GroenLinks) hebben diverse vragen gesteld over de ontheffing voor het doden van knobbelzwanen en over de verdere gang van zaken met betrekking tot het bestrijden van knobbelzwanen. ln de beantwoording van deze vragen gaan Gedeputeerde Staten hierop in met onder andere een recent overzicht van schade en afschot.

Type besluit: GS-vergadering