Beantwoording schriftelijke vragen 3324 Statenfractie GroenLinks Bereikbaarheid Groene Hart

Datum besluit: 19 september 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen 3324 van Groenlinks met betrekking tot de Bereikbaarheid Groene Hart vastgesteld. GS zijn het eens met GroenLinks dat een verbetering van de OV verbinding Leiden - Utrecht nodig is om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. Ook zal een verbetering van deze lijn bijdragen aan het robuuster maken van het Hoofdrailnet, wat gunstig is voor de reiziger. GS zijn in goed overleg met NS en l&M om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Ook is op andere OV lijnen in het gebied geïnvesteerd, waaronder de spoorverbinding Alphen aan den Rijn - Gouda en de busverbindingen Zoetermeer-Leiden en Alphen aan den Rijn - Schiphol. Tegelijkertijd werken GS aan de verbetering van de bereikbaarheid over de weg. Een van de beoogde maatregelen daartoe is de aanleg van de (Verlengde) Bentwoudlaan. De verkeersdrukte op de N207 en de wegen ten westen van de N207 neemt door de autonome groei de komende jaren steeds meer toe. Dit zorgt nu en in de toekomst voor leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen op deze wegen en in de dorpen in deze regio. Met de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan en de maatregelen aan de N209 wordt een goede en noodzakelijke stap gezet in de verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid in de regio.

Type besluit: GS-vergadering