Beantwoording schriftelijke vragen 3325 Statenfractie 50PLUS over de brand bij Esso 21 augustus 2017

Datum besluit: 19 september 2017


Gedeputeerde Staten (GS) hebben de beantwoording van de statenvragen 3325 van 50PLUS Brand bij de Esso vastgesteld. GS zijn vanuit de Wabo bevoegd gezag bij de inrichting Esso (ExxonMobil) in de Botlek en verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Emissies ten gevolge van incidenten zijn per definitie niet vergund. Deze emissies worden zoveel mogelijk voorkomen door incidenten te voorkomen. Conform de provinciale toezichts- en handhavingskaders is het preventieve (BRZO) toezicht er op gericht om het aantal ongewone voorvallen en grote incidenten te minimaliseren en herhaling te voorkomen. De DCMR is met de andere toezichthouders (VRR, lSZWen OM) gestart met het onderzoek naar het incident.

Type besluit: GS-vergadering