Beantwoording schriftelijke vragen 3326 Statenfractie PvdD over onveiligheid en overlast door schadebestrijding te Rhoon

Datum besluit: 19 september 2017Statenlid Van Viegen van de Partij voor de Dieren heeft diverse vragen gesteld over signalen van onveiligheid en overlast bij het bestrijden van schadeveroorzakende diersoorten in de omgeving van Rhoon. ln de beantwoording van deze vragen gaan Gedeputeerde Staten hierop in. Het is niet gebleken dat er daadwerkelijk gevaarlijke situaties zijn geweest. Binnenkort zal in een communicatietraject over het bestrijden van ganzen aandacht worden besteed aan de gevoelens van onveiligheid.

Type besluit: GS-vergadering