Beslissing op bezwaar Kees in 't Veen Beheer B.V. van 19 mei 2017 tegen het besluit tot opleggen van een last onder dwangsom vanwege het verwerken van afvalwater afkomstig van een ander bedrijf

Datum besluit: 19 september 2017Gedeputeerde Staten hebben besloten de bezwaren van het bedrijf Kees in 't Veen Beheer B.V. tegen een opgelegde dwangsom ongegrond te verklaren. Aan het bedrijf was een dwangsom opgelegd vanwege het zonder vergunning accepteren en verwerken van afvalwater, afkomstig van een ander bedrijf. Het besluit is overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie.

Bij Kees in 't Veen Beheer B.V. worden onder andere tanks en tankcontainers gerepareerd en in- en uitwendig gereinigd, waarbij het eigen afvalwater wordt verwerkt. Voor het verwerken van afvalwater van andere bedrijven heeft het bedrijf geen vergunning. Daarom was het bedrijf in overtreding. De dwangsom is bedoeld om het bedrijf maatregelen te laten nemen, zodat deze overtreding, en daarmee mogelijk schade aan de leefomgeving, in de toekomst niet meer voor zal komen.

Type besluit: GS-vergadering