Beslissing op bezwaar van 24 april 2017 tegen besluit tot afwijzing handhavingsverzoek Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden bij B&B Allegro te Heerjansdam

Datum besluit: 19 september 2017


Gedeputeerde Staten hebben bezwaren tegen een afwijzing van een verzoek om handhaving wegens overtreding van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) bij Bed & Breakfast Allegro te Heerjansdam ongegrond verklaard en de afwijzing van het handhavingsverzoek in stand gelaten. Dit is overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie.

Volgens de indieners van het handhavingsverzoek wordt het zwembad gebruikt door derden, de gasten van de B&8. ln dat geval moet voldaan worden aan de Whvbz en moet de waterkwaliteit maandelijks worden gemeten. Het handhavingsverzoek is afgewezen, omdat het zwembad op basis van afspraken tussen de B&B en de Omgevingsdienst Midden-Holland, die namens de provincie toezicht op de veiligheid en hygiëne in (openbare en semi-openbare) zwembaden houdt, niet in gebruik is door derden.

De verzoekers om handhaving hebben vervolgens bezwaar gemaakt tegen de afwijzing. Zij zijn van mening dat het zwembad wel degelijk wordt gebruikt door de gasten van de B&B en dat daarom de waterkwaliteit gemeten moet worden.

De bezwarencommissie oordeelde dat de indieners van het verzoek niet aannemelijk hebben gemaakt dat het zwembad door de gasten van de B&B wordt gebruikt. ln dat geval is er geen reden voor handhaving. Het handhavingsverzoek is dan ook terecht afgewezen volgens de bezwarencommissie.

Type besluit: GS-vergadering