Dienstreis Toronto september 2017

Datum besluit: 19 september 2017


In juli dit jaar heeft de provincie Zuid-Holland een intentieverklaring getekend om zich in te zetten voor de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde samen met de provincies Limburg, Noord-Brabant, Utrecht en Vlaanderen, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en universiteiten, gezondheidsfondsen en bedrijven. Hierbij gaat het om het herstel van zieke weefsels en organen en de economische kansen die dit biedt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er in Zuid-Holland een vruchtbare bodem is voor regeneratieve geneeskunde gezien de aanwezige wetenschappelijke kennis, R&D activiteiten en patentposities. Het LUMC is een belangrijke partij hierin. Het LUMC heeft een verzoek neergelegd bij de provincie om bestuurlijk steun te geven aan de samenwerking met het CCRM (Center for commercialisation of living therapies) in Toronto eind september dit jaar. Leiden zou namelijk als hub kunnen functioneren in Europa. Door internationale samenwerking kan de regio de (economische) kansen die regeneratieve geneeskunde biedt beter verzilveren.

Via de bijgaande brief worden PS geïnformeerd over de dienstreis conform de gedragscode van leden GS art. 10 Reizen Buitenland.

Type besluit: GS-vergadering