Voortgang programma HOV/R-net

Datum besluit: 19 september 2017


Er is flinke voortgang geboekt met het programma HOV/R-net. Met dit programma investeert de provincie Zuid-Holland in toekomstbestendig hoogwaardig openbaar vervoer. R-net biedt reizigers een frequente, betrouwbare, snelle en comfortabele reis. Het kwaliteitsconcept is eind 2014 succesvol geïntroduceerd op de buslijn van Leiden naar Zoetermeer en eind 2015 tussen Rotterdam en Dirksland, met tot gevolg meer (keuze)reizigers en een hoge reizigerstevredenheid.

Eind 2017 komen daar nog drie nieuwe R-net buslijnen bij. Daarnaast wordt de introductie van HOV/R-net op de corridor Rotterdam - Oud-Beijerland en in het concessiegebied Drechtsteden - Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voorbereid. Met de introductie van R-net op het spoor afgelopen december en de frequentieverhoging per 4 september zijn ook op de spoorlijn tussen Alphen aan den Rijn en Gouda belangrijke stappen gezet. Door te investeren in openbaar vervoer en infrastructuur houdt de provincie de Randstad bereikbaar. Gedeputeerde Staten hebben 19 september j.l. besloten Provinciale Staten per brief te informeren over deze ontwikkelingen.

Type besluit: GS-vergadering