Portefeuilleverdeling na wijziging samenstelling College GS

Datum besluit: 19 september 2017


Op 13 september 2017 is mevrouw Jeannette Baljeu door Provinciale Staten benoemd tot gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Zij neemt de portefeuille van dhr. Van der Sande over. Om deze portefeuilleverdeling goed te regelen is besloten de gewijzigde portefeuilleindeling vast te stellen. De Staten worden van deze wijziging in kennis gesteld.

Type besluit: GS-vergadering