Beantwoording schriftelijke vragen 3327 Statenfractie GroenLinks TUG rondvluchten helihaven Ypenburg

Datum besluit: 26 september 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen over rondvluchten in relatie tot de regeling Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) van helihaven Ypenburg vastgesteld. ln de beantwoording wordt toegelicht dat de rondvluchten voldoen aan de gestelde kaders van de TUG. Verder wordt een relatie gelegd met de toekomstige Luchthavenregeling, die nu nog niet van kracht is. Hiervoor gelden andere afspraken die van kracht worden zodra de luchthavenregeling in werking treedt. Onder de nieuwe regeling zijn rondvluchten niet meer toegestaan.

Type besluit: GS-vergadering