Informatieve brief over mogelijkheden om openbaar vervoer tarieven aan te passen (motie 723)

Datum besluit: 26 september 2017Met bijgevoegde brief worden Provinciale Staten geinformeerd over de mogelijkheid om openbaar vervoertarieven aan te passen. De brief geeft ook inzicht in de financiële kaders die van belang zijn bij het aanpassen van openbaar vervoer tarieven.

Type besluit: GS-vergadering