Informatieve brief over de invoering van het Regio Abonnement (amendement 529)

Datum besluit: 26 september 2017


Gedeputeerde Staten houden Provinciale Staten op de hoogte over de voortgang van de uitwerking van het amendement 529. Het amendement bestaat uit onderstaande onderdelen:

- het oplossen van openbaar vervoer knelpunten in lijndichtheid en      frequentie;

- het voor de reiziger kostenneutraal invoeren van zuidvleugelproducten (het Regio Abonnement) in de concessies Zuid-Holland Noord (ZHN) en Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV) per 1 januari 2017.

Met bijgevoegde brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de invoering van het Regio Abonnement. Daarnaast geeft deze brief eerste inzichten in het gebruik van het Regio Abonnement.

Type besluit: GS-vergadering