Overdracht bevoegdheid omgevingsvergunning windpark locatie Sif Maasvlakte aan gemeente Rotterdam

Datum besluit: 26 september 2017Op een locatie in de Maasvlakte 2 (Sif) wordt een windpark gerealiseerd van tenminste 6 MW. De provincie is normaliter bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning, maar kan op grond van de Electriciteitswet die bevoegdheid overdragen aan de gemeente. Daarvan maken Gedeputeerde Staten nu gebruik, waardoor de gemeente de benodigde procedures zelf kan afhandelen. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen gemeente en provincie.

Type besluit: GS-vergadering