Vaststellen deelplafonds Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 voor het jaar 2018

Datum besluit: 26 september 2017Om samen met de regio's, gemeenten en andere betrokken partijen in de provincie Zuid-Holland bij te dragen aan de ontwikkeling van een optimaal mobiliteitsnetwerk is de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 op een aantal punten gewijzigd en is een (hoofd)subsidieplafond vastgesteld. Dit hoofdplafond is onderverdeeld in deelplafonds voor verschillende paragrafen uit de regeling die met dit GS (Gedeputeerde Staten)-voorstel worden vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering