Beantwoording schriftelijke vragen 3315 van Statenfractie PvdD over ernstig dierenleed tijdens ganzenjacht Hoeksche Waard

Datum besluit: 4 september 2017


Statenlid Van Viegen van de Partij voor de Dieren heeft diverse vragen gesteld over het dierenleed bij het bestrijden en beheren van de ganzen in de Hoeksche Waard. In de beantwoording van deze vragen geven Gedeputeerde Staten tekst en uitleg bij dit onderwerp. De jager heeft de wettelijke verplichting om dierenleed tot een minimum te beperken.

Type besluit: GS-vergadering