Beantwoording schriftelijke vragen 3309 van Statenfracties GroenLinks, PvdD en PvdA inzake monitoring stikstof in Zuid-Hollandse duinen

Datum besluit: 4 september 2017De gemeente Rotterdam volgt de effecten van Maasvlakte 2 in de duinen rondom het havengebied. Dit jaar is een stikstofmeting van de nulsituatie (de situatie zonder bedrijvigheid op Maasvlakte 2) afgerond en wordt de meetopstelling verwijderd. Er zijn vragen gesteld door Provinciale Staten of hiermee belangrijke inzichten in de stikstofdepositie in natuurgebieden verloren gaan. Omdat inmiddels het Programma Aanpak Stikstof ruim twee jaar loopt is dit niet het geval. Het RIVM berekent en meet de stikstofdepositie, zodat de Provincie Zuid-Holland goed kan blijven volgen hoe de stikstof in natuurgebieden zich ontwikkelt.

Type besluit: GS-vergadering