Behandelvoorstel Motie 730 Gaswinning onder bewoond gebied

Datum besluit: 4 september 2017


Gedeputeerde Staten (GS) hebben het behandelvoorstel aan Provinciale Staten voor motie 730 met betrekking tot gaswinningen in bewoond gebied vastgesteld. Ook hebben GS de brief vastgesteld waarin de minister van Economische Zaken wordt geinformeerd over het standpunt van de provincie Zuid-Holland dat nieuwe gaswinningen niet passen in het beleid van Zuid-Holland om te komen tot een duurzame energievoorziening. Dit standpunt zal ook worden uitgedragen tijdens informele processen in de voorfases voor nieuwe initiatieven voor gaswinning en bij de formele advisering op grond van de Mijnbouwwet. Het beleid voor nieuwe gaswinning zal bij de eerstkomende wijziging van het omgevingsbeleid bij de herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit in de zin van de motie worden aangescherpt.

Type besluit: GS-vergadering