Behandelvoorstel motie 722 Kwaliteitsimpuls vergunningverlening uitvoeringsplan

Datum besluit: 4 september 2017


Provinciale Staten hebben in de vergadering van 28 juni 2017 motie 722 Kwaliteitsimpuls Vergunningverlening uitvoeringsplan met algemene stemmen aangenomen. ln de motie verzoeken Provinciale Staten de Gedeputeerde Staten (GS) om te komen met een verbetering van vergunningverlening bij chemische bedrijven. GS geven in de brief aan dat ze bovenop de ontwikkelingen zitten. Via twee sporen wordt momenteel (extra) capaciteit ingezet en zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van vergunningverlening, toezicht en handhaving, namelijk in het programma lmpuls VTH en de (structurele) doorontwikkeling vergunningverlening.

Type besluit: GS-vergadering