Eindevaluatie proef Avondboot Drechtsteden

Datum besluit: 4 september 2017Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de resultaten van de proef Avondboot Drechtsteden met behulp van het rapport ‘Eindevaluatie proef Avondboot Drechtsteden’ van Ligtermoet & Partners.

Type besluit: GS-vergadering