GS-brief aan Provinciale Staten over Regionaal Investeringsprogramma "Investeren in vernieuwen"

Datum besluit: 4 september 2017


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten regelmatig over de voortgang van het Regionaal Investeringsprogramma ‘Investeren in Vernieuwen’. Dit investeringsprogramma is een samenwerking tussen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de regio’s Holland-Rijnland en Drechtsteden, Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland. Dit Investeringsprogramma is bedoeld om de regionale economie van Zuid-Holland te verbeteren. Omdat het Investeringsprogramma nu een jaar bestaat is een Voortgangsbericht opgesteld dat naar Provinciale Staten wordt gestuurd. In dit Voortgangsbericht wordt geconstateerd dat het Regionaal Investeringsprogramma inmiddels op stoom is. De meerwaarde van de regionale samenwerking wordt steeds meer zichtbaar. De regio staat gesteld voor de verdere uitbouw van de samenwerking met Rijk en Europa. Een overzicht van alle projecten in het Regionaal Investeringsprogramma is te vinden op www.Investeringsprogramma.nl

Type besluit: GS-vergadering