Najaarsnota 2017 en Subsidieplafonds 2017

Datum besluit: 4 september 2017


De najaarsnota is de 2e wijziging op de begroting en wordt op 20 en 27 september 2017 in de statencommissies en op 11 oktober 2017 in Provinciale Staten behandeld. In de Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2017-2021 hebben Gedeputeerde Staten er voor gekozen de focus te leggen op het invullen en financieel verwerken van de investeringsimpuls van € 48 mln uit de Begroting 2017. Vanuit strategisch oogpunt is het van belang komende periode geld beschikbaar te houden voor het nieuwe regeerakkoord, wat ongetwijfeld nieuwe investeringen met zich mee gaat brengen. Dit is in het licht van de lopende kabinetsonderhandelingen nog niet concreet te maken.

Type besluit: GS-vergadering