Ondertekenen convenant "Groene cirkels, Uitbouwen van succes" met twee nieuwe convenantpartners met een looptijd van 2017 tot en met 2019

Datum besluit: 4 september 2017


Binnen het programma Groene Cirkels werken Heineken Nederland BV, Wageningen University & Research en de provincie Zuid-Holland sinds 2013 aan een klimaatneutrale Heineken brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en kennis ontwikkelen voor een klimaatneutrale maatschappij. In 2016 is deze samenwerking verlengd tot en met 2018 door de ondertekening van het convenant “Groene Cirkels, Uitbouwen van succes”. Vanaf 2016 is de samenwerking met Naturalis Biodiversity Center en het Hoogheemraadschap Rijnland intensiever geworden. Deze twee dragende partijen sluiten nu aan bij de bestaande samenwerking, die inhoudelijk niet verandert. Alle partijen ondertekenen daartoe het convenant “Groene Cirkels, Uitbouwen van succes” met een looptijd van 2017 tot en met 2019. Hierdoor werken voortaan 5 partijen samen op de bestaande themanetwerken.

Type besluit: GS-vergadering