Wijziging bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling Bezoldiging provincie Zuid-Holland

Datum besluit: 4 september 2017


In de nieuwe cao provincies voor de periode 2017-2018 is per 1 juli 2017 een loonsverhoging overeengekomen van 2%. In verband hiermee zijn de toelagen, zoals opgenomen in bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling Bezoldiging provincie Zuid-Holland per die datum met een gelijk percentage verhoogd.

Type besluit: GS-vergadering