POP3 Openstellingsbesluit kennisoverdracht landbouw en water Zuid-Holland 2018

Datum besluit: 10 april 2018


De provincie Zuid-Holland stelt € 400.000,- aan POP-3 subsidie beschikbaar voor kennisoverdracht over duurzame innovaties in de landbouw en voor het in Zuid-Holland gelegen deel van Waterschap Rivierenland € 280.000,- aan POP-3 subsidie voor kennisoverdracht over de verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast is paragraaf 2.1 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland gewijzigd

Type besluit: GS-vergadering