Beantwoording Statenvragen 3378 CDA Best bereikbare provincie

Datum besluit: 24 april 2018


Gedeputeerde Staten (GS) hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot “de best bereikbare provincie (wifi hotspots)” vastgesteld. GS onderschrijven het belang van digitale connectiviteit. De subsidie die de Europese Unie aan gemeenten beschikbaar stelt voor wifi-apparatuur op drukbezochte openbare locaties kan daaraan bijdragen. GS hebben bekeken of ook de provincie van deze regeling gebruik kan maken. Dat blijkt niet het geval te zijn. Wel worden gemeenten via een berichtje op de PZH-site geattendeerd op het bestaan van de WiFI4EU-regeling.

Type besluit: GS-vergadering