Beslissing op bezwaar van Vopak Terminal Europoort B.V. van 9 november 2017

Datum besluit: 24 april 2018


Naar aanleiding van ingediende geurklachten is aan Vopak Terminal Europoort B.V.een last onder dwangsom opgelegd. Daarin wordt het bedrijf opgedragen te voldoen aan het vergunningvoorschrift dat geen geurhinder buiten de inrichting mag worden veroorzaakt. Het bedrijf heeft bezwaar gemaakt tegen deze handhavingsbeschikking. Gedeputeerde Staten hebben in afwijking van het advies van de bezwarencommissie besloten de bezwaren ongegrond te verklaren en de handhavingsbeschikking in stand te laten.

Type besluit: GS-vergadering