Adviesrapport Versnelling Energietransitie Installatiebranche

Datum besluit: 24 april 2018


‘Stop met de productie en aansluiting van cv-ketels’ is het recente pleidooi van de branchevereniging voor de installatiebranche. Een begrijpelijk voorstel, maar eerst moeten de gemeenten hun wijkaanpakken gereed hebben. Dan weten alle bewoners of er een collectieve warmtevoorziening in hun wijk komt of niet. In het rapport ' Versnelling energietransitie installatiebranche' staan adviezen over de stappen om de installateur versneld aan te laten haken bij de energie-ambitie van de Provincie Zuid-Holland. Het rapport adviseert op alle onderstaande vlakken te helpen: het stimuleren van opleiden van installateurs, verbeteren businesscase vervanging gasgestookte cv-ketel door (hybride) warmtepomp, het stimuleren van wijkgerichte (keten-)samenwerking, meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van de warmtepomp em interessante financiering bieden voor vervanging gasgestookte cv-ketel door een warmtepomp. Een aantal adviezen zijn al in uitvoering en dragen zo bij aan de ambities uit onze energieagenda WattAnders voor een schoner Zuid-Holland, een deel ligt op de Klimaattafel en twee adviezen nemen we op dit moment (nog) niet over.

Type besluit: GS-vergadering