Reactie op accountantsverslag 2017

Datum besluit: 24 april 2018


Doel van het accountantsverslag is om Provinciale Staten te informeren over de bevindingen van de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole. Deze controle voert de accountant uit in opdracht van Provinciale Staten. De accountant heeft de controle over 2017 afgerond en heeft het voornemen om een goedkeurende controleverklaring te verstrekken bij de provinciale jaarrekening 2017 voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Type besluit: GS-vergadering