Resultaten consultatie vervoerders n.a.v. amendement 578

Datum besluit: 24 april 2018Op 8 november 2017 is Statenbreed Amendement 578 aangenomen. Op grond van dit Amendement is zowel in 2018 als in 2019 € 3,5 miljoen gereserveerd voor verlaging van de OV-tarieven naar minimaal het prijspeil van 2015. Op 20 februari 2018 hebben GS (Gedeputeerde Staten) een brief gestuurd aan PS (Provinciale Staten) over de aanpak van dit amendement. In deze brief hebben GS aangekondigd alle vervoerders te consulteren (inclusief NS en Aquabus) over de kosten van een verlaging van het kilometertarief, rekening houdend met de verschillende kilometertarieven die er zijn en de looptijd van de concessies. De concessie Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV) is niet meegenomen in de consultatieronde, vanwege de lopende implementatiefase van de nieuwe concessie.In de brief van Gedeputeerde Staten zijn de resultaten van de consultatie bij de vervoerders beschreven en is het aan Provinciale Staten om deze in de overwegingen ten aanzien van de uitvoering van amendement 578 te betrekken.

Type besluit: GS-vergadering