Beantwoording schriftelijke vragen 3381 (PvdD) Binnenvaart

Datum besluit: 24 april 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen van PvdD over binnenvaart vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording aan betrokken te zijn bij de taskforce Ontgassen, die een overgang van een provinciaal verbod op varend ontgassen naar een landelijk verbod op korte termijn mogelijk moet maken. Daarnaast stellen Gedeputeerde Staten dat controle op het verbod, naast de huidige wijze met e-noses (electronische neuzen), op landelijk niveau ook via een administratieve controle zou kunnen plaatsvinden. Gedeputeerde Staten houden bij de overgang naar een landelijk verbod vast aan het beschermingsniveau van het huidige provinciaal verbod op varend ontgassen.

Type besluit: GS-vergadering