Statenvragen PVV 3379 Merwede-Lingelijn (MLL) Boven-Hardinxveld

Datum besluit: 24 april 2018Het Statenlid Privé (PVV) heeft, naar aanleiding van klachten van omwonenden, vragen gesteld over het tekort aan autoparkeerplaatsen bij het station Boven-Hardinxveld. Met dit besluit stellen Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) de beantwoording van deze vragen vast. GS laten weten dat gebleken is dat meer reizigers gebruik maken van dit station dan bij de aanleg van het station in 2012 voorzien. De gemeente Hardinxveld Giessendam en MerwedeLingelijn Beheer BV onderzoeken momenteel hoe uitbreiding van de parkeervoorziening (nu 26 parkeerplaatsen) is te realiseren. Zodra dit onderzoek is afgerond, zal de gemeente een subsidieaanvraag bij de provincie indienen en GS zijn voornemens deze aanvraag te honoreren.

Type besluit: GS-vergadering